Tartalomjegyzék

1. Milyen érzés Cargonomia gyakornoknak lenni?

2. A mérnök szerepének újragondolása a degrowth társadalomban

3. Felfedezés: a fenntartható kezdeményezések és a degrowth megközelítései Magyarországon

Milyen érzés Cargonomia gyakornoknak lenni?

Antoine, aki 2022 második felében gyakornok volt a Cargonomia-nál, kihasználta a nálunk töltött időt, és készített egy rövid videót „Milyen érzés Cargonomia gyakornoknak lenni?” címmel. Az ő ötlete? Bemutatni a Cargonomia gyakornokának mindennapjait: a társadalom és a környezet számára hasznos tevékenységek és izgalmas csereprogramok, mindez barátságos légkörben!

Többet nem árulunk el, nézd meg te magad a videót!

A mérnök szerepének újragondolása a degrowth társadalomban

Ez a dokumentum egy 2019-ben a mérnöki tudományok Degrowth szemszögből történő újragondolása érdekében Francois Gaillard és Paul-Henri François által irányított és Vincent Liegey által koordinált, az Ecole Centrale de Nantes-szal együttműködésben végzett kutatás jelentésének fordítása.

Sziasztok,

Enora, Tom és Perrine vagyunk, a Rennes-i Politikai Tanulmányok Intézetének három francia hallgatója, akik 2021 szeptembere óta gyakornokok a Cargonomia-nál….

Fiatalokként ökológiai kérdésekkel fogunk szembesülni, és már most is szembesülünk. Az ökológiai válsággal szemben azonban a tehetetlenség érzésével találjuk magunkat szemben. Ezután a politikai tanulmányok tanulmányozásával a gazdasági, politikai és társadalmi modellek elemzésén keresztül visszük tovább a témáról való elmélkedésünket. Megkérdőjelezzük azokat a modelleket és paradigmákat, amelyek ide juttattak minket, és egyben megoldásokat és módokat keresünk társadalmunk újragondolására.

Ebben a folyamatban a Cargonomiához való csatlakozással egy új koncepciót és a fenntartható fejlődés ellentmondásos alternatíváját fedeztük fel : a degrowth-ot. Ez egyúttal módot jelentett arra is, hogy a mindennapi életünkben is részt vegyünk a környezetvédelemben (részvétel egy biofarm életében, kerékpárok javítása…). Ragaszkodunk az ökológia e kettős elméleti és gyakorlati megközelítéséhez.

Mivel a degrowth egy radikális és globális alternatívája a jelenlegi rendszernek, meg akartuk kérdőjelezni azt. Ezért döntöttünk úgy, hogy a szakmai gyakorlatunk részeként interjúkat készítünk ökológiailag elkötelezett emberekkel és szervezetekkel, hogy cikkeket írjunk róluk és gondolkodásmódjukról a sajátos magyarországi kontextusban. Az ötlet az lett volna, hogy hangot adjunk azoknak, akik tudnak a degrowth-ról, gyakorlatba ültetik azt, de azoknak is, akik olyan módon elkötelezettek, amit a degrowth valószínűleg támogatni fog.

A degrowth konkrét alkalmazásával kapcsolatban hét fő témát határoztunk meg: tudatosság és közösségek, gazdaság, ökofeminizmus, energia, lakhatás és urbanizmus, politika és demokrácia, valamint társadalmi és civil mozgalmak. Ezek az interjúk aztán arra szolgálnának, hogy összegezzük a gondolatainkat, megválaszoljuk a kérdéseinket, vagy nem, megnyitjuk a vitát bizonyos témákról…

Célunk, hogy felfedezzük azokat a fenntartható cselekvéseket, amelyek a 21. században a degrowth társadalom részét képezhetik, fedezzük fel tehát a degrowth és az átmenet elméleteiben rejlő lehetőségeket a gyakorlatban.

Társadalmi mozgalmak és a degrowth :

Íme az „EXPLOR2ING : A fenntartható kezdeményezések és a degrowth megközelítései Magyarországon” című interjúsorozatunk legújabb kiadása.

Ebben az utolsó cikkben a magyarországi, de a közép- és kelet-európai társadalmi mozgalmakról és a degrowth-ról olvashatunk.

Mi az a társadalmi mozgalom?  Melyek a politikai nyitottság feltételei a társadalmi mozgalmak számára? Milyen sajátosságai vannak a múltbeli és a jelenlegi mozgalmaknak a posztszocialista országokban? Megvalósítható-e a degrowth társadalmi mozgalom révén Magyarországon?….

E kérdések megválaszolásához Gagyi Ágnes szociológussal, a társadalmi mozgalmak szakértőjével, a budapesti Szolidáris Gazdaság Központ társkoordinátorával beszélgettünk.

Social Movements – Agnes Gagyi

Politika és degrowth :

Mivel megmutattuk, hogy a degrowth egy új társadalmi modell felállítását javasolja, amely az oktatás, az urbanisztika, a gazdaság… kérdéseihez kapcsolódik, most a politikai oldalra kell összpontosítanunk.

Mi a politikusok szerepe ezekben a változásokban? Milyen mértékben tudnak tenni érte? Mi a legmegfelelőbb politikai modell a degrowth megvalósításához? Lehetséges-e a polgárok fokozott részvétele egy új politikai rendszeren keresztül? …

Ezen kérdések megközelítése érdekében Szabó Rebekával, Budapest XIV. kerületének alpolgármesterével, a Párbeszéd Magyarországért zöld párt társalapítójával beszélgettünk a cselekvési skálákról, a tudomány helyéről a politikai vitában és sok más témáról.

Politics – Rebeka Szabo

Tudatosság, közösségek és degrowth :

Korábbi interjúinkban az egyik téma, amely folyamatosan felmerült, az oktatás és a tudatosság növelése volt. A degrowth társadalom, vagy legalábbis a fenntartható társadalom érdekében való cselekvés megköveteli, hogy tisztában legyünk ezekkel a kérdésekkel. Valóban, a polgároktól a döntéshozókig szükség van a tudatosság növelésére.

Az igazi kérdés azonban az, hogy hogyan tegyük ezt? Mely szereplők és szervezetek képesek foglalkozni ezekkel a kérdésekkel? Milyen eszközöket lehet használni a polgárok bevonására és a környezetért való cselekvésre? 

Ötödik kiadásunkban Vadovics Edinával, a GreenDependent, egy gödöllői nonprofit kutató- és akciószervezet társalapítójával és tagjával beszélgetünk. Megismerkedünk a hosszú távon fenntartható életmód megvalósítását célzó helyi és közösségi projektekkel.

Awareness-Communities – Edina-Vadovics

Lakhatás, urbanizmus és degrowth :

A degrowth-társadalomról való gondolkodás egy tömegesen urbanizálódó világban arra hív minket, hogy elemezzük a lakhatás és a várostervezés jövőbeli formáit.

Melyek azok a megoldások, amelyek lehetővé teszik, hogy együtt éljünk egy fenntartható, a bolygó határait tiszteletben tartó városban? Milyen fenntartható városi kezdeményezések és elkötelezett szereplők léteznek Magyarországon?

Ebben a negyedik kiadásban várostervezésről, lakáskérdésekről, közösségi javakról és közös kormányzásról beszélgetünk. A „kooperatív városok” és a „polgári ökoszisztéma” fogalmait is megvitatjuk.

Új interjúalanyunk tehát Polyák Levente, a KEK- Hungary Kortárs Építészeti Központ urbanistája és az Eutropian tagja.

Housing-Urbanism – Levente Polyák

Ökofeminizmus és degrowth :

Ha a degrowth a jelenlegi társadalmi modellünk radikális alternatívájának tűnik, az ökofeminizmus arra is felszólít, hogy gondoljuk át a férfiak, a nők és a természet közötti uralmi viszonyokat. Ebben a harmadik kiadásban e két kritikai projekt közötti kapcsolatra kívántunk rákérdezni, amelyek számos ponton átfedésnek tűnnek.

De melyik ökofeminizmus(ok)ról beszélünk? Hogyan képzelhetünk el új kapcsolatokat a természettel ? Melyek azok a konkrét megközelítések, amelyekkel egy új társadalom felé haladhatunk ?…

Ezen a héten a „Felfedezés : A fenntartható kezdeményezések és a degrowth megközelítései Magyarországon ” című sorozatban Anna Margittal, egy budapesti ökofeministával, kertésszel és egy közös kert és közösségi tér létrehozójával találkozunk.

Ecofeminism – Anna-Margit

Közgazdaságtan és degrowth :

Amikor elkezdtünk gondolkodni ezen az interjúprojekten, nyilvánvalónak tűnt, hogy a közgazdaságtan lesz a fő téma.

A Degrowth célja ugyanis lényegében a mainstream közgazdaságtan és a növekedés képzeletének megkérdőjelezése. Vannak azonban konkrét alternatívák ? Milyen gazdasági eszközök lehetnek hasznosak egy fenntartható társadalom eléréséhez ?… És még sok más, az ökológiai közgazdaságtannal kapcsolatos kérdés, amelyet meg akartunk vizsgálni.

Hogy megközelítsük ezeket a hatalmas témákat, találkoztunk Köves Alexandra ökológiai közgazdásszal, két podcast : „Economics for Rebels” és „Zöld Egyenlőség” készítőjével.

Economics – Alexandra Köves

Energia és degrowth :

Itt vagyunk, a „Felfedezés : A fenntartható kezdeményezések és a degrowth megközelítései Magyarországon” cikksorozatunk első interjújával, és nem a legkönnyebb témával.

Valóban, az energia az egyik központi kérdés, amikor a fenntartható átmenetről beszélünk. Bár a degrowth az energiafogyasztás és -termelés csökkentését szorgalmazza, megkérdőjelezhetjük az ehhez szükséges eszközöket és azok megvalósíthatóságát.

Ezért döntöttünk úgy, hogy interjút készítünk Munkácsy Bélával, az ELTE (Eötvös Loránd Tudományegyetem) budapesti földrajzprofesszorával, az EnergiaKlub tagjával.

Energy – Béla Munkácsy