2023 nyílt felhívás gyakornokok és önkéntesek számára

A Cargonomia Erasmus+ ösztöndíjjal 4-6 hónapos szakmai gyakorlatra várja a jelentkezőket, ideális esetben 2023 márciusa és decembere között.

Transzdiszciplináris szövetkezetként bármilyen profilt és hátteret szívesen látunk, de a jelenlegi projektek és a jövő évi érdeklődés alapján olyan jelölteket keresünk, akik ismeretekkel és érdeklődéssel rendelkeznek az agroökológia és a permakultúra, a természetes anyagokkal történő ökoépítés, valamint a low-tech és a megfelelő technológiák iránt. 

Jelentkezni önéletrajzzal és kísérőlevéllel a info@cargonomia.hu címre lehet.

 

Mi az a Cargonomia :

A Cargonomia egy kísérleti és kutatási szövetkezet, amely a Degrowth elmélet gyakorlati alkalmazására összpontosít, különös tekintettel a helyi biogazdálkodásra, a fenntartható mobilitásra a cargobike-okon keresztül, a megfelelő technológiára és az ökológiai / szolidáris gazdaságra.

 

Egy tipikus hét Cargonomiában::

A hétfői és keddi napokat gyakorlati tevékenységekkel osztjuk meg a zuglói és a Sas-hegyi városi kertjeinkben, valamint kerékpárműhely partnerünknél, a Cyclonomia-nál, illetve találkozókkal, műhelymunkákkal, kutatással, kommunikációval a valyói közös irodánkban.

Szerdán önkéntes kertészeti munkanapot tartunk partnerünk biogazdaságában, a Zsámboki Biokertben.

Csütörtökön a heti bioélelmiszer-dobozok kiosztásának napja. Ez egy olyan nap, amely egyesíti a logisztikai és koordinációs támogatást a biozöldség-dobozok kiosztásához, a cargobike-szállítások támogatását és a csapattagokkal való baráti találkozót.

A pénteki napot vagy személyes kutatásra, találkozókra és kommunikációra, a cargobike-osztási rendszer koordinálására, vagy egy további napot töltünk Zsámbokon, ahol az új közösségi agro-ökológiai központunk öko-építési projektjén és kertfejlesztésén dolgozunk.

Az év folyamán, hét közben és időszakosan hétvégén a Cargonomia gyakran szervez konferenciákat, barkácsműhelyeket, fesztiválokat, vagy vesz részt azokon, hogy népszerűsítse tevékenységeinket, kutatásainkat, párbeszédet kezdeményezzen a fiatalabb generációval (iskola, nyári tábor) vagy a szereplők széles körével (akadémikusok, újságírók, polgárok, döntéshozók, marginalizált közösségek stb.).

Módszertan és együttműködési elvek :

A Cargonomia kísérletezik és gyakorolja az önszerveződést. Horizontális irányítási elvek alapján dolgozunk, sokszínű csapattal, amely a tudás, a tapasztalat, a szakértelem, a tevékenységek és a kiterjedt hálózatok széles körét fejleszti. Az újonnan érkezők számára igényes szervezet, amely nagy mennyiségű információ és a benne rejlő „helyi” tudás gyors adaptálási és befogadási képességét igényli, hogy képes legyen alkalmazkodni a felelős, proaktív, rugalmas és autonóm viselkedéshez.

Mindazonáltal a Cargonomia tapasztalt a diákok és/vagy gyakornokok fogadásában és a velük való együttműködésben, és az újonnan érkezők számára egy áthidaló programot javasol, amely olvasmányokon, a csapatüléseken való részvételen alapul, és elegendő időt biztosít a jelölteknek arra, hogy egyéni feladataik elvégzése előtt megismerjék munkamódszereinket.

A hallgatói/gyakornoki projekteket a készségek, elvárások és lehetőségek alapján közösen építjük fel.

A gyakornokokkal rendszeres találkozókat szervezünk, hogy értékeljük a közösen felépített projektek és célok felé elért eredményeket és mérföldköveket.

Alapvető követelmények :

  • Legalább középfokú angol nyelvtudás.
  • Alapvető ismeretek, de erős érdeklődés a Degrowth és a kapcsolódó témák iránt.
  • Motiváció egy új életmód felfedezésére és kipróbálására, széleskörű gyakorlati tevékenységekkel, miközben tudományos reflexiót folytat.
  • Hajlandóság és nyitottság a fizikai munkában/fizikai tevékenységben való részvételre a szakmai gyakorlat teljes időtartama alatt.
  • Hajlandóság arra, hogy sokféle emberrel dolgozzon együtt.

 

Feltételek

Erasmus+ ösztöndíjas gyakornokokat várunk legalább 2 hónapos, de ideális esetben 4-6 hónapos időtartamra.

Önkéntes alapú szervezet vagyunk, és nem tudunk bérkompenzációt vagy közvetlen szállást kínálni a fogadó időszakok alatt, de segíthetünk megfizethető megoldásokat találni a potenciális gyakornokok számára.

Kövessen minket, találjon többet a Facebook és Instagram.

 

Példa korábbi gyakornoki projektekre és hozzájárulásokra:

Példa a feladatokra vonatkozó javaslatra:

Lehetőséget kínálunk a hallgatók és kutatók számára, hogy csatlakozzanak a Cargonomiához, és részt vegyenek az alábbi projektek egyikében vagy közülük többben. A gyakornokok és a Cargonomia csapatának tagjai és partnerei az együttműködési időszak kezdetén részletes munkatervet állíthatnak össze:

  1. Kutatás

A Cargonomia különböző kutatási területei közé tartoznak: A degrowth a gyakorlatban, fenntartható mezőgazdaság és alternatív gazdasági modellek, fenntartható közlekedési logisztika és alacsony technológiai színvonalú, szolidáris és szociális gazdasági modellek; politikai ökológia, jólét, konvivialitás és a békés fenntartható átmenet útjai. E témák mellett kutatásaink és tevékenységeink révén helyi szinten is azon dolgozunk, hogy az átlátható és rövid távú termelési és kereskedelmi rendszereket támogató városi és vidéki partnerségek előnyeiért küzdjünk.

A diákcsapat tagjai: először is felkérnénk őket, hogy olvassanak el egy sor bevezető cikket ezekről a kérdésekről, amelyeket rendelkezésükre bocsátunk, és folytassák az együttműködést egy folyamatban lévő projektben, vagy dolgozzanak ki új kapcsolódó kutatásokat. A feladatok között szerepelhet cikkek írása, adatgyűjtés és elemzés, interjúk készítésének elősegítése, valamint részvételi műhelytalálkozók szervezése és lebonyolítása, stb.

2. Kommunikáció

A Cargonomia fennállása során nem volt elegendő időnk ahhoz, hogy rendszeresen kommunikáljuk tevékenységeinket a közösségi hálózatokon, a weboldalakon és a levelezőlistákon. Segítséget kérünk egy racionalizált kommunikációs stratégia kidolgozásához a közzétett munkák, a közelgő események és az aktuális tevékenységek vonatkozásában. Kifejezetten szeretnénk egy adatbázist is kialakítani azokról a helyi és nemzetközi partnerszervezetekről, amelyekkel a múltban együttműködtünk.

A diákcsapat tagjai: tevékenységeink elsajátítását és elemzését követően dolgozzanak ki és valósítsanak meg egy kommunikációs stratégiát a Cargonomia számára.

3. Adománygyűjtés

A Cargonomia rendszeresen pályázik releváns helyi és nemzetközi projektekre és finanszírozási támogatási lehetőségekre.

Diákcsapat tagjai: a Cargonomia tapasztalataira és hálózataira alapozva kidolgozzák az adománygyűjtési stratégiát, új adománygyűjtési és projektlehetőségek után kutatnak, és segítenek a pályázatok kitöltésében.

4. Projektfejlesztés

A Cargonomia számos olyan projektben vesz részt, amelyek a fenntartható mezőgazdasággal és szállítási logisztikával, az alacsony technológiai színvonalú, ökoépítéssel, gyermekekkel és alternatív gazdasági rendszerekkel foglalkoznak. A projektek némelyikét folyamatelemzéssel támogatnák, amelynek célja a rendszereken belüli hatékonysági hiányosságok vagy kiaknázatlan lehetőségek kiemelése. Segítséget kérünk továbbá a jelenlegi hálózatunk partnereiről, ügyfeleiről és munkatársairól szóló információk összegyűjtésében (pl. zöldségdoboz-előfizetők, cargobike-kölcsönzők, projektpartnerek) A projektek a következők: heti bio zöldségdoboz-szállítás, közösségi cargobike- és pótkocsis rendszer, cargobike-kézbesítő és gyalogos szállítási rendszerek marketingje.

Diákcsapattagok: a tevékenységeinkben való részvétel és a folyamatirányítás megismerése révén a diákokat felkérnénk arra, hogy gondolkodjanak el azon, hogy hol tudnánk javítani a szervezeti hatékonyságunkon és a projekt hatásán. A jelölteket arra is felkérnénk, hogy új projekteket is javasoljanak.