A degrowth egy olyan elképzelés, amely kritizálja a globális kapitalista rendszert, amely mindenáron növekedésre törekszik, ami az emberek kizsákmányolását és a környezet pusztulását okozza. Az aktivisták és kutatók degrowth mozgalma olyan társadalmakért száll síkra, amelyek a társadalmi és ökológiai jólétet helyezik előtérbe a vállalati profit, a túltermelés és a túlzott fogyasztás helyett. Ehhez radikális újraelosztásra, a globális gazdaság anyagi méretének csökkentésére, valamint a közös értékek eltolódására van szükség a gondoskodás, a szolidaritás és az autonómia irányába. A degrowth a társadalmak olyan átalakítását jelenti, amely a bolygó határain belül biztosítja a környezeti igazságosságot és a jó életet mindenki számára.

A degrowthhoz elengedhetetlen:

  • Törekvés egy mindenki számára méltóságteljes, önrendelkező életre. Ez magában foglalja a lassítást, az időjólétet és a konvivialitást.
  • Olyan gazdaság és társadalom, amely fenntartja az élet természetes alapjait.
  • A termelés és a fogyasztás csökkentése a globális északon és a fejlődés egyoldalú nyugati paradigmájától való megszabadulás. Ez lehetővé teheti a globális délen a társadalmi szerveződés önmeghatározó útját.
  • A demokratikus döntéshozatal kiterjesztése a valódi politikai részvétel lehetővé tétele érdekében.
  • Társadalmi változások és a szufficiencia irányába való orientáció a pusztán technológiai változások és hatékonyságnövelés helyett az ökológiai problémák megoldása érdekében. Úgy véljük, hogy történelmileg bebizonyosodott, hogy a gazdasági növekedés és az erőforrás-felhasználás szétválasztása nem lehetséges.
  • Nyitott, összekapcsolt és lokalizált gazdaságok létrehozása.

Hasznosnak találta ezt a meghatározást? Ha igen, támogassa munkánkat!

Miért a „degrowth” szó?

Az angolul beszélők néha problémásnak találják a „degrowth” szót, és ez félreértésekhez vezethet. Ha csak a szót olvassuk, negatív, és egyesek számára nem ökológiai jelentéssel bír. A kifejezés eredete azonban minden más, mint ez. A latin nyelvekben található, ahol a francia „la décroissance” vagy az olasz „la decrescita” a katasztrofális áradás után a normális folyásúvá váló folyóra utal. Az angol „degrowth” szó a 2008-ban Párizsban megrendezett első nemzetközi degrowth-konferencia után vált ismertté. Azóta a tudományos írásokban és a médiában is meghonosodott, és a társadalmi mozgalmak és a gyakorlati szakemberek is használják. Egy olyan kifejezés használatának előnye, amely az angol nyelvben nem gördül le könnyen a nyelvünkről, az, hogy zavart okoz. Megzavarást egy olyan világban, ahol a gazdasági növekedés kritikája radikális álláspont. Elhatárolódunk a növekedés kritikájának olyan formáitól, amelyek nem a mindenki számára elérhető jó életet célozzák. Tiltakozunk a növekedéskritika minden jobboldali, rasszista és szexista formája ellen.