2016-2018 során a Cargonomia egy részvételi akciókutatásban vesz részt Lazányi Orsolya, a Budapesti Corvinus Egyetem PhD hallgatója, „A társadalmi vállalkozások kihívásai a gazdaság szubsztantív értelmezésében” c. kutatásának részeként.

A kutatás célja, hogy bemutassa a Cargonomia, mint alternatív, együttműködésen és szolidaritáson alapuló gazdasági rendszert, feltárja kihívásait és ezekre választ is találjon.
A kutatás során a Cargonomia csapata górcső alá veszi eddigi tevékenységeit, megvizsgálja azok társadalmi hatásait és (újra)definiálja a szervezet céljait. A kutatás keretében különös figyelmet fordítunk a szervezet által végzett ismeretterjesztő munkára, és a budapesti teherkerékpár-használat vizsgálatára.
A kutatás az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-3-I-BCE-73 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával valósul meg.

Az 5. Nemzetközi Degrowth Konferencián elhangzott elődás diái.

————

Az ARTS (Accelerating and Rescaling Transitions to Sustainability) az Európai Bizottság támogatásával megvalósult hároméves kutatási projekt, melynek célja annak jobb megértése volt, hogy a közösségi kezdeményezések hogyan járulhatnak hozzá a fenntarthatósági folyamatok felgyorsításához öt európai nagyvárosban: Brightonban, Budapesten, Drezdában, Genkben és Stokholmban. Az ARTS hozzájárult a fenntarthatósági törekvésekhez kapcsolódó döntéshozatal, elmélet és gyakorlat támogatásához, továb-bá célként tűzte ki, hogy az európai városi kezdeményezések összekapcsolásával, magasabb szintre emelésével és felgyorsításával lehetőséget teremtsen az innovációra a társadalomban és döntéshoza-talban.

Partnerként résztvevő budapesti kezdeményezések: Cargonomia, Valyo, Átalakuló Wekerle, Energiaklub, Házikó, Humusz Szovetseg, Kortárs Építészeti Központ, Magnet Bank, Magyar Kerékpárosklub, Szatyor Egyesület.

A projektösszefoglaló dokumentum letölthető: Úton a fenntarthatóság felé: az átme­ne­t gyorsításának jo gyakorlatai Budapesten

————

Az Aalborg-i egyetem Environmental Sciences MSc hallgatói által készített ‘Transition towards sustainability in Budapest through the case of a degrowth fueled social cooperative’ tanulmány az általuk Budapesten végzett fél éves participatív kutatás eredményeit foglalja össze.

A tanulmány letölthető angol nyelven az alábbi linken keresztül: Transition towards sustainability in Budapest through the case of a degrowth fueled social cooperative